Khuyến mãi

Giảm giá 50% tiền giờ, giảm 30% sau 22g.

Khuyến mãi cho khách đặt phòng trước
Hát 1 giờ tặng:12c bia Tiger (hoặc các lựa chọn khác)