Cafe Nhạc Sóng

Cafe Nhạc Sóng Vũng Tàu, Cafe Nhạc Sóng Merastis Tower