Tầng 2

Nhà hàng tổ chức tiệc cưới tại lầu 2 Merastis Tower