Tầng 4

Nhà hàng tổ chức tiệc cưới tại lầu 4 Merastis Tower